Bảng quảng cáo
    Bảng quảng cáo
Ngày gửi: 02/03/2017; Người gửi: Cơ lâu Bằng; Email: bangtrhy88@gmail.com; Điện thoại: 0965742949
Tôi sinh năm 1988, trước đây do điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, gia đình không làm giấy khai sinh, sau này đi học giấy khai sinh của tôi do nhà trường tự hợp thức cho phù hợp để được đi học và đến khi tốt nghiệp THPT,vậy nay tôi có nhu cầu làm Giấy khai sinh bản chính cho bản thân ( làm lần đầu) thì phải làm sau. rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan.